Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

    Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών σχεδίων για νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ