ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

    Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προδημοσίευσε το μέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος του Υπομέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ