Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο από τις 12/10/2016

  Ξεκίνησε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016. Για πρώτη φορά δίνεται στους επενδυτές η δυνατότητα άμεσης υποβολής αρχικής αίτησης των βασικών στοιχείων της επένδυσης:


  - επωνυμία και μέγεθος επιχείρησης,
  - περιγραφή του έργου,
  - κατάλογος δαπανών του έργου,
  - είδη και ποσό ενίσχυσης,
  - χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου


  ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν επιλέξιμες εργασίες πριν την υποβολή της αναλυτικής οικονομοτεχνικής μελέτης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στοιχείων.
   

  Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 30η Νοεμβρίου 2016 για τα βασικά καθεστώτα ενίσχυσης του νόμου για υφιστάμενες και νέες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.