4 νέες δημοσιεύσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

    Δημοσιεύθηκαν 4 νέες προσκλήσεις προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων είναι μεταξύ των μηνών Απριλίου και Μαϊου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες 

    - για το πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων πατήστε εδώ.

    - για το πρόγραμμα νεοφυών επιχειρήσεων πατήστε εδώ.

    - για το πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων πατήστε εδώ.

    - για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων πατήστε εδώ.