Οικονομικά Στοιχεία Περιόδου 2013

    Τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξή της διαμόρφωσε η Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. κατά την παρελθούσα χρήση. Για την παρουσίαση του ισολογισμού πατήστε εδώ