Κορυφαία Επίδοση της ΒΙΜΑ στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου

     Στα πλαίσια των αποτελεσμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου του Α’ εξαμήνου 2012 που η εταιρία μας υπέβαλε προτάσεις στα πλαίσια έργων Τεχνολογικής Ανάπτυξης του ίδιου νόμου για λογαριασμό πελατών της είχε μεγάλη επιτυχία με δεδομένο ότι υπήρξε έγκριση και των τριών σχεδίων που υπέβαλε επί συνόλου 16 σχεδίων που εγκρίθηκαν. Τα τρία σχέδια που εντάχθηκαν κατέλαβαν την 1η, 2η και 6η βαθμολογική θέση.